Fan account

Tổng hợp các phần của series fan acc về  Trần Vỹ Đình

.

69e67333gw1eydobb105hj21kw2ak1b1

Mị cũng biết việc phải lội tìm từng part là rất nhọc cho các chế.  Mục này lẽ ra nên lập lâu rồi, nhưng cứ quên hết lần này đến lần khác, mãi mới có thời gian T^T

Enjoy!

——

Part 1

Part 2          Part 3

Part 4          Part 5          Part 6

Part 7          Part 8          Part 9          Part 10

Part 11          Part 12          Part 13

Part 14          Part 15

Part 16

Part 17          Part 18

Part 19          Part 20          Part 21

Part 22          Part 23

—oOo—

[1205][William] Bên lề  đêm Iqiyi

[Fan acc][1121] This one’s for you and me

[Fan acc][11102015] William in Asia Song Festival 2015

[William Chan] Phỏng vấn tạp chí Ưu Gia (iLady) số 373

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s