[Tản mạn][160504] Nghĩ về cậu

Hôm nay, còn đúng nửa tháng là đến 04/05 – vừa hay, cũng là lúc mình nhận ra cảm tình đối với cậu đã lớn đến mức khó mà âm thầm nén lại vào lòng – nên ngồi gõ ra những dòng này đây (save nháp để đấy, đúng ngày sẽ post).

Mừng sinh nhật Moe Moe, mừng sinh nhật cuối cùng trong những tháng năm hai mươi của cậu!

8f20883djw1eztmy5epcuj20qo16ote0

Continue reading “[Tản mạn][160504] Nghĩ về cậu”

Advertisements